Tweede meeting!

Zaterdag 16 december is er weer een meeting van de NLFUG. Er zullen twee lezingen gegeven worden, door Stefan Arentz en door Albert Mietus. Ook zal er die dag als het goed is een Internetverbinding zijn. Het idee bestaat om een Installparty te houden, en het bestuur zal daar enige voorbereidingen voor treffen, o.a. het meebrengen van een aantal installatie CD en een machine om NFS server te spelen.

De gegeven lezing van Albert Mietus is online te vinden. De lezing van Stefan Arentz over Darwin is ook beschikbaar als tarball.

De meeting zal gehouden worden in Nieuwegein. De meeting zal beginnen rond 12:30, maar de zaal is al eerder open. Het adres:

De Baten
Dukatenburg 1
Nieuwegein
  

Een routebeschrijving is te vinden op de website van de HCC.

Programma

De planning is als volgt:
  12:30 Ontvangst
  12:45 Opening
  13:00 Eerste Lezing
  14:00 Pauze met mogelijkheid om van netwerk gebruik te maken
  15:00 Tweede Lezing
  16:00 Einde
  16:30 Sluiten van de tent
  

Lezingen

MacOS X (Stefan Arentz)

(in aantocht)

CVS (Albert Mietus)

FreeBSD is een OS. Maar er zijn diverse versies: 3.2, 3.4, 4.0, 5.x, om er een paar te noemen. En elke versie van FreeBSD bestaat uit enkele duizenden files en meer dan een miljoen regels code. Waaraan honderden mensen aan werken. Om dat goed te kunnen doen is alle code van FreeBSD opgeslagen in een broncode-versiebeheertool: CVS.

CVS is free en veel gebruikt in "free" (c.q "open") softwareprojecten. Maar CVS wordt ook gebruikt in commerciële projecten. Van oorsprong is het bedoeld om C-code mee te bewaren, ook documentatie kan opgeslagen worden. Het is zelfs mogelijk om hele WWW-sites mee te beheren.

Deze presentatie zal ingaan op versiebeheer. Begonnen wordt met de noodzaak van versiebeheer en het verschil tussen revisie(beheer) en release(beheer). Na die introductie zal het tool CVS verder besproken worden. Wat is de grondgedachte van CVS, hoe werkt het tool en wat zijn de sterke punten van CVS? Ook zal ingegaan worden op de zwakke punten van CVS.

Zoveel mogelijk zal CVS hierbij vergeleken worden met andere systemen; zoals SCCS, RCS maak ook met commerciële systemen als ClearCase of Continuus, Vooral qua mogelijkheden en concepten. Ook zal ingegaan worden op de praktijk: hoe begin ik een project (te beheren). En welke commando's het ik minimaal nodig; dit blijken er maar een handvol te zijn.

Deze presentatie richt zich zowel op praktische beginners al gevorderden. Na afloop van deze presentatie moeten de eersten, aan de hand van bestaande documentatie, een CVS-repository kunnen beginnen. Maar ook anderen, die wellicht al een poosje CVS gebruiken, maar zich altijd het hoe en waarom al afvroegen komen aan hun trekken. Ook zal getracht worden om de CVS-diehards het vuur aan de schenen te leggen: CVS is een geweldig tool, dat ook zeker nadelen heeft. Wellicht zoveel dat ze opgelost worden :-)